Prehľad zváracích plynov

Plyny patria medzi základné prostriedky ochrany používané pri tavnom zváraní. Ochranný plyn privádzaný do zóny zvárania vytlačuje vzduch a chráni roztavený kov pre škodlivým pôsobením kyslíka a dusíka z atmosféry. 

CO2 – oxid uhličitý, v roku 1952 bolo v Sovietskom zväze objavené zváranie v ochrannej atmosfére CO2 následne sa začala táto metóda hromadne používať aj za hranicami, aktuálne je tento typ plynu skôr na ústupe, hlavnými dôvodmi sú jeho nedostatky oproti mixovým plynom ako zvýšený roztrek zvarového kovu, charakteristická povrchová nerovnosť zvaru s ostrými prechodmi na základný materiál, úzky a hlboký závar pri zváraní vysokými prúdmi zhoršuje odplynenie zvarového kovu a napomáha tým k monžnému výskytu trhlín za tepla. Hlavnou výhodou ostáva ľahká dostupnosť a cena.

Zhrnutie: plyn pre metódou MAG, zváranie ocelí

Fľaša CO2 6kg plná - Ezvar.sk

Argón 82%+ CO2 18% - aktuálne najpoužívanejšiou ochrannou atmosférou pri zváraní MAG nizkolegovaných ocelí je zmes argónu s 18% CO2.

Zhrnutie: plyn pre metódou MAG, zváranie ocelí

Fľaša Argón MIX 8l plná - Ezvar.sk

Argón 98%+ CO2 2%

Zhrnutie: plyn pre metódou MAG, zváranie vysokolegovaných ocelí /nerez/

Tlaková fľaša MIX 2(AR 98%+CO2 2%) 8 L vrátane náplne -200 BAR - Ezvar.sk

Argón 100% - inertný zvárací plyn

Nereaktívny ochranný plyn pre metódu TIG/zváranie všetkých materiálov/ a MIG/zváranie hliníka/