Odstoupení od smlouvy (vrácení)

Vážený zákazníku, dle občanského zákoníku máte právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Níže je popsaný postup a související důsledky odstoupení:

1. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte dle zákona právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Podmínky pro vrácení produktu jsou následující:

 • Produkt nesmí být použitý.
 • Produkt musí být kompletní a funkční.
 • Produkt musí být zabalený v nepoškozeném originálním obale včetně fólií, které jsou uvnitř balení výrobku.
 • Balení produktu musí obsahovat kompletní příslušenství, návod k obsluze, případně záruční list.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání nebo vyplněným vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy, a to:

 1. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, adresa pro zaslání zboží:

DOOT Energy s.r.o.

Růžová 1578

252 19 Rudná

miroslav.liptak@dootenergy.cz

+420 608 153 733

 1. Emailem na adrese:

miroslav.liptak@dootenergy.cz

 

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je postačující průkazně odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a po obdržení vráceného zboží, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na účet, který uvedete v písemném odstoupení od smlouvy. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole.
 • Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • Je potřeba vzít na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně opotřebeno či spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která tímto prodávajícímu vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Rovněž je potřeba vzít na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na speciálním obalu zboží (mezi jeho koupí a doručením zpět prodávajícímu) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.