Ochrana pri zváraní

Časť 1 - riziká

Zváranie je najčastejší spôsob spájania kovov v priemysle. Pri zváraní sa dve časti kovu roztavia v tzv. zvárací kúpeľ a následne ochladnutím spoja dohromady. Po ukončení procesu zvárania vzniká spoj, ktorý je rovnako silny alebo silnejší ako pôvodné dve časti. Všetko sa to odohráva v rozsahu teplôt 800 ºC – 1635 °C. Tak ako všetky druhy práce aj zváranie so sebou prináša pracovné rizika.

  • Elektrický prúd
  • Rozstrek zváracieho kovu
  • Hluk
  • Škodlivý prach
  • Dym
  • Výpary
  • Ultrafialové žiarenie
  • Infračervené žiarenie
  • Intenzívne viditeľné svetlo

Jednotlivé riziká, účinnú ochranu a jednotlivé ochranné prostriedky si preberieme v nasledujúcich článkoch kde sa ich rozoberieme podrobnejšie.

Kam pokračovat ?

Zobrazit všechny kategorie.